Werking zwemschool

De zwemschool is gericht op het aanleren van drie zwemstijlen: Rugslag, crawl en schoolslag. Om dit te bereiken, is de zwemschool onderverdeeld in 6 groepen (+1 extra groep précompetitie) met elk zijn eigen doelstellingen. Wij hanteren hiervoor een 12 weken systeem met op het einde van elke periode een testmoment op basis waarvan de kinderen al dan niet naar de volgende groep kunnen doorschuiven. Alle groepen in de zwemschool hebben 2 lessen per week van 45 minuten. 

In de eerste 2 groepen (zilveren en gouden badmutsen) ligt de aandacht voornamelijk op watergewenning en de basis motorische vaardigheden van de kinderen. Zij zullen dus spelenderwijs leren zich zonder angst door het water te bewegen, in het water te springen,… maar ook onder andere aquatisch ademhalen, een trappelende beenbeweging te maken op zowel rug als buik in vormspanning. Evenwicht en oriëntatie zijn hierbij zeer belangrijk.

Vanaf groepen 3 en 4 (gele en groene badmutsen) verschuift de aandacht naar het aanleren van vereenvoudigde vormen van crawl en rugslag. De kinderen zullen leren zwemmen met 1 arm of in afslag, steeds met gestrekte armen. In de laatste weken groep 4 wordt ook de beenslag schoolslag aangeleerd.

In de laatste 2 groepen (blauwe en rode badmutsen) worden de 3 zwemstijlen verfijnd tot een technisch correcte slag. Er is ook ruimte voorzien voor het aanleren van rechtstaand duiken en initiatie tuimelkeerpunten.

Er wordt in de club ook aan talentscouting gedaan. Sommige kinderen zullen na het doorlopen van de eerste 5 of 6 groepen van de zwemschool worden gevraagd of zij interesse hebben om zich verder te ontwikkelen in de précompetitie. Hier ligt de focus op het technisch correct beheersen van de 3 zwemstijlen met ook enkele initiatie-elementen van het wedstrijdzwemmen die aan bod komen. Na het doorlopen van précompetitie kunnen zwemmers worden gevraagd of zij zich willen aansluiten bij de afdeling licentiezwemmen (competitief zwemmen). Ouders en zwemmers blijven volledig vrij om al dan niet op dit verzoek in te gaan. Kinderen die niet worden opgemerkt, maar aangeven zeer gemotiveerd te zijn om de competitiegroep te vervoegen zullen via een persoonlijk motivatietraject worden begeleid.

Na het doorlopen van de 6 (of 7) groepen zwemschool, is er binnen de club ook de mogelijkheid om over te schakelen naar de afdeling recreatief zwemmen. Hier is naast eventuele verdere techniekontwikkeling (starten, keerpunten, vlinderslag) ook ruimte voor het uitbouwen van conditie en sprintvermogen maar zonder specifieke focus op het competitie-element.