WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

 1. Een clublid of verzekerde vrijwilliger kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
 3. Met dit ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift – deel uitmakend van het formulier - dient in te vullen.
 4. Stuur dit ongevalsaangifteformulier binnen de 8 werkdagen na het ongeval samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar het secretariaat van uw federatie: VLAAMSE ZWEMFEDERATIE vzw BURG. MAENHAUTSTRAAT 100-102 9820 MERELBEKE Houd voor uzelf kopieën van alle onkostennota’s en verslagen bij.
 5. Neem contact op met Karen Stalmans via het contactformulier wat u rechts terecht kunt vinden.
 6. NV Arena zendt u binnen de vijf dagen na ontvangst van uw documenten een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve contact op te nemen met NV Arena. Gegevens van Arena zijn te vinden onderaan dit blad.
 7. Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan NV Arena, zodat er tot vergoeding kan overgaan worden. Houd hiervan ook kopieën bij.
 8. Mogen wij U tenslotte vragen onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden aan NV Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Wenst U meer inlichtingen?

 • N.V. ARENA
  Nervierslaan 85 bus 2

  1040 BRUSSEL
 • E-mail: arena@arena-nv.be
 • Tel.: 02 512 03 04
 • Website:www.arena-nv.be
 • Fax: 02 512 70 94
 • C.B.F.A. 10.365 / BE 0.449.789.592