Vertrouwenspersoon

Klachten of problemen, waarmee u niet onmiddellijk terecht kan bij trainers of bestuur kunt u kenbaar maken aan (één van) onze vertrouwenspersonen.

Wij hebben 2 vertrouwenspersonen (Kathleen Wairy en Johan Morren) die u  zullen begeleiden in de klachtroute. Zij zullen soms, maar niet altijd bemiddelen, maar vooral naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.