Paco wedstrijden


Meermaals per seizoen worden er PACO-wedstrijden en wedstrijden voor niet-vergunninghouders georganiseerd. Kinderen vanaf groep Rood mogen hieraan deelnemen. Voor elk van deze wedstrijden zal een inschrijfformulier geplaats worden op de website, via welke jezelf je kind kan inschrijven.