Paco wedstrijden

Als uw kind het diploma van groen behaald heeft en naar groep 5 (blauw) overgaat, mag zij/hij deelnemen aan PACO-wedstrijden. Belangrijk om weten is dat bij deze wedstrijden het plezier om deel te nemen voorop staat, meedoen is belangrijker als winnen! Voor elk van deze wedstrijden zal een inschrijfformulier geplaats worden op de website, via welke jezelf je kind kan inschrijven. 

Buiten het Paco wedstrijdgebeuren neemt BEST ook nog aan andere zwemwedstrijden voor niet gelicencieerden deel.

Verschil met een Paco-wedstrijd is dat alleen de kinderen die een eerste, tweede of derde plaats behaalden, bij deze wedstrijden een medaille krijgen. Het is goed uw kind(eren) hierover te informeren.