Paco wedstrijden

Als uw kind het brevet van zeehond (gele badmutsen) behaald heeft en naar zwemschool groep 3 (= baan 1, kant cafetaria) overgaat, mag zij/hij deelnemen aan PACO-wedstrijden. Samen met het brevet van Dolfijn (groene badmutsen) krijgt U een infobrochure over het reilen en zeilen van de wedstrijden. Belangrijk om weten is dat bij deze wedstrijden het plezier om deel te nemen voorop staat, meedoen is belangrijker als winnen!

Buiten het Paco wedstrijdgebeuren neemt BEST ook nog aan andere zwemwedstrijden voor niet gelicencieerden deel.

Verschil met een Paco-wedstrijd is dat alleen de kinderen die een eerste, tweede of derde plaats behaalden, bij deze wedstrijden een medaille krijgen. Het is goed uw kind(eren) hierover te informeren.